Privacy statement

Algemeen

Wij zijn PEP Manon, een organisatiebureau voor evenementen. Wij zijn gevestigd te Nunspeet aan de Lindelaan 18. U kunt ons bereiken via 06-13383376 of manon@pepmanon.nl.

Wij streven ernaar om onze klanten maximaal te beschermen tegen misbruik van gegevens. U bent uiteraard niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel willen wij u graag erop wijzen dat in dat geval de mogelijkheid bestaat dat wij u dan niet de gewenste dienst of het gewenste product kunnen aanbieden. Wij vragen uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving
 • Om de veiligheid en integriteit van onze organisatie, medewerkers en klanten te kunnen waarborgen
 • Om uw opdracht te kunnen uitvoeren

Wij zullen nooit vragen om gegevens die niet noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Voor noodzakelijke gegevens kunt u denken aan onder andere NAW-gegevens, afgeschermde kopie ID, telefoonnummers en e-mailadressen voor communicatie en eventueel aanvullende persoonsgegevens, afhankelijk van welke nodig zijn voor de gemaakte afspraken.

Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan noodzakelijk.

Wij verwerken in beginsel enkel gegevens voor onze relaties. Daarbij zullen wij regelmatig gebruik maken van relevante persoonsgegevens. We kunnen uw gegevens verstrekken aan eventuele andere partijen, waarbij vooraf besproken en specifieke toestemming is gegeven door de klant om gegevens uit te wisselen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de onderstaande doeleinden:

 • Voorletters
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • IBAN/bankrekeningnummers
 • Bedrijfsgegevens (indien nodig)

Veiligheid

Om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te kunnen waarborgen, hebben wij als bedrijf de volgende maatregelen getroffen:

 • Beveiligde internetverbinding met een hardwarematige én een softwarematige firewall
 • De datastroom wordt 24/7 gemonitord door een externe partij
 • De opslag van gegevens gebeurt op verschillende manieren: Beveiligde opslag met encryptie bij Europese partij & geen fysieke dossiers
 • Enkel daartoe gerechtigde medewerkers hebben toegang tot de dossiers met persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u persoonsgegevens nodig heeft voor een andere partij dan kunt u ons vragen om die gegevens aan u of de andere partij te verstrekken.

Wanneer u van mening bent dat wij niet goed omgaan met uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement

PEP Manon heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website

Datum

Dit privacy statement is op 4 oktober 2018 vastgesteld

DISCLAIMER: PEP Manon is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van bovenstaande informatie is ontstaan. Zij biedt deze informatie enkel aan als service voor haar relaties.

No stress?
Say yes!

Meer weten over wat ik voor jou kan betekenen?
Ik hoor graag wat jouw wensen zijn!

Alles tot in de puntjes geregeld
Zorgeloos genieten
Voor elke stijl & budget
Eindeloze mogelijkheden!